Obituaries << Back to Obituaries

 

Trần Thị Cúc

Birth Date: November 27, 1929
Death Date: December 4, 2017

CÁO PHÓ

BÀ TRẦN THỊ CÚC

Pháp Danh: DIỆU THÀNH

Sinh Ngày 27 tháng 11 năm 1929 tại Việt Nam

Đã từ trần ngày 04 tháng 12 năm 2017

(Nhằm ngày mùng 17 tháng 10 năm Đinh Dâụ)

Hửởng Thọ 89 tuổi

Linh cưủ được quàn tại Chapel Of The Chimes-Hayward, CA

32992 Mission BLVD, Hayward, CA 94544

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Lễ Pháp Tang Và Câù Siêu

Thứ Sáu Ngày 15 tháng 12 năm 2017, từ 5 giờ chiều đến 6 chiều

Giờ Thăm Viếng

Thứ Sáu Ngày 15 tháng 12 năm 2017, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối.

Thứ Bảy Ngày 16 tháng 12 năm 2017, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng.

Lễ Câù Siêu

Thứ Bảy Ngày 16 tháng 12 năm 2017, từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Lễ Hỏa Táng

Thứ Bảy Ngày 16 tháng 12 năm 2017 , lúc 1 giờ trưa :Chapel Of The Chimes:

32992 Mission BLVD, Hayward, CA 94544

Chùa Giác Minh

763 Donohoe St, East Palo Alto, CA 94303.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁOTrưởng Nam : Nguyễn Bá Hùng, vợ Su Lê và các con Nina Nguyễn, Kathleen Nguyễn.

Trửởng Nữ :Nguyễn Thị Lệ Liễu và các con : Lương Văn Thái Bình, Lương Đình Bảo, Lương Hồng Đổ Quyên.

Thứ Nam : Nguyễn Bá Từờng, vợ Nguyễn Thanh Truyền và các con Nguyễn Bá Phương, Nguyễn Thanh Thảo.

Thứ Nữ : Nguyễn Thị Nguyệt Yến, Chồng Võ Tấn Phứớc, và các con : Võ Trung Nam, Võ Thị Ánh Tuyết, Võ Trung Hải, Võ Trung Hà.

 

 

Visitation
December 16, 2017
9:00 am
- 1:00 pm
Mission Chapel_Chapel Of The Chimes, Hayward CA
32992 Mission Blvd, Hayward CA 94544
Get Directions
Prayer Services
December 16, 2017
11:00 am
- 12:00 pm
Mission Chapel_Chapel Of The Chimes, Hayward CA
32992 Mission Blvd, Hayward CA 94544
Get Directions
Witness Cremation
December 16, 2017
1:00 pm
- 1:20 pm
Chapel of the Chimes Memorial Park
32992 Mission Boulevard Hayward, CA 94544
Get Directions
Add Entry

Add Entry to Guest Book

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upload

Upload Photo or Video

  • Choose Media to upload from your computer
  • OR Add a link to online media (YouTube, Vimeo, etc.).