Obituaries << Back to Obituaries

 

Nguyễn Gia Thụ

Birth Date: March 22, 1935
Death Date: August 11, 2017

Nguyễn Gia Thụ, Pháp Danh Phúc Thành sanh ngày 22 tháng 3 năm 1935, từ trần ngày 11 tháng 8 năm 2017, nhằm ngày 20 tháng 6 năm Đinh Dậu.

Gia Đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin buồn .

Cha ơi ! Cha đã đi rồi. 
Các con với Mẹ bùi ngùi xuyến xao. 
Bây giờ biết phải làm sao. 
Ngậm ngùi thương tiếc ruột đau như dần. 

Nắng chiều đã tắt ngoài sân. 
Lòng con dạ Mẹ cùng lâng lâng buồn. 
Sư Thầy đánh mấy hồi chuông. 
Giọng Thầy áo não thảm buồn bi ai. 

Cha nằm êm trong quan tài. 
Mẹ con chẳng biết ngày mai thế nào. 
Ngày mai rồi sẽ ra sao. 
Nhà mình vắng trước trống sau thâm tình. 

Hỏi ai thấu hiểu cảnh này. 
Sanh ly tử biệt tạo chi cơ cầu. 

Mẹ thì cúi mặt ưu sầu. 
Con biết khuyên giải thế nào cho nguôi. 

Rồi đây những buổi chiều Đông. 
Cha đi biền biệt yên lòng sao Cha… 

Prayer Services
August 15, 2017
9:00 am
- 10:30 am
Chapel of the Chimes Memorial Park
32992 Mission Boulevard Hayward, CA 94544
Get Directions
Visitation
August 15, 2017
10:30 am
- 1:00 pm
Chapel of the Chimes Memorial Park
32992 Mission Boulevard Hayward, CA 94544
Get Directions
Prayer Services
August 15, 2017
1:00 pm
- 2:30 pm
Chapel of the Chimes Memorial Park
32992 Mission Boulevard Hayward, CA 94544
Get Directions
Funeral service
August 15, 2017
3:00 pm
- 3:30 pm
Chapel of the Chimes Memorial Park
32992 Mission Boulevard Hayward, CA 94544
Get Directions
Add Entry

Add Entry to Guest Book

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upload

Upload Photo or Video

  • Choose Media to upload from your computer
  • ORAdd a link to online media (YouTube, Vimeo, etc.).